Het Volk, 6 mei 1911
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Onrust in Jeruzalem

De gouverneur van Jeruzalem verlangt de toestemming van de Turksche autoriteiten, tot het uitvaardigen van den staat van beleg over Jeruzalem. De opwinding van de Islamitische bevolking is zóó sterk, dat sedert tien dagen niemand het waagt de Omarmoschkee te betreden. De oorzaak is een Engelsche maatschappij, aan wie concessie verleend is om de schatten van David op te graven en die haar werk ook over de heilige grafplaatsen heeft uitgestrekt. Men vreest voor algemeene christenmoorden. Een aantal Armeniërs, die bij de opgravingen werkzaam zijn, heeft men gevangen genomen.

Colofon