Het Volk, 24 november 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Voor Armenië

GENEVE, 23 Nov. (H N.) Lafontaine is gekozen tot voorzitter en Viviani tot ondervoorzitter van het Armeensche komitee. De raad belegt een vergadering met het doel een mogendheid uit te noodigen onderhandelingen te bemiddelen tusschen de Khemalisten en de Armeniërs; men acht het meest waarschijnlijk dat dit verzoek tot Frankrijk zal worden gericht, het komitee zal een telegram richten tot de mogendheden met het verzoek om voorstellen om Armenië te redden.

Colofon