Het Vaderland, 29 september 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Djemal Pasja

Het lijk van den vermoorden generaal Djemal pasja is te Erzeroem aangekomen. De begrafenis zal heden plaats hebben. Er zullen een minister van de Kemalistische regeering en verscheidene leden van het parlement van Angora bij tegenwoordig zijn.

Colofon