Utrechts Nieuwsblad, 11 juli 1895
Bron: het Utrechts Archief

Buitenland

Het geharrewar in Turkije over Armenië duurt nog steeds voort. De Standard verneemt, dat de Turksche regeering den Armenische Patriarch heeft bevolen de inzamelingen van geld ten behoeve der noodlijdende Armeniërs te staken, daar zij niet noodig zijn. De Porte heeft zelf reeds maatregelen genomen tot leniging van de ellende. De patriarch bestrijdt de waarheid dezer laatste bewering, en verwijt der overheid, dat zij de commissie van bijstand in hare taak belemmert.

De moordenaars der buitenlandsche vertegenwoordigers te Djeddah zijn nog steeds niet gevonden en zullen waarschijnlijk nooit gestraft worden voor deze gruweldaad. Toch hebben de gezanten te Konstantinopel krachtige vertoogen tegen de regeering gericht, doch deze is niet bij machte iets te doen.

Een honderdtal Armeniërs te Konstantinopel zijn, volgens de Standard, gevangen genomen op grond dat ze verboden politiek bladen lazen. Vele Armenische werklieden in het Keizerlijk arsenaal zijn ontslagen.

Colofon