De Telegraaf, 9 november 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turken en Armeniërs

BERLIJN, 8 Nov. (Eigen tel.) Volgens een telegram uit Petersburg aan het "Berliner Tageblatt" deelt de "Nowoje Wremja" mede, dat een afgevaardigde van het Armeensche Katholieke volk met een bijzondere opdracht voor minister-president Kokofsof en minister Sasonof in de Russische hoofdstad is aangekomen. Tegen een journalist schilderde afgevaardigde den gevaarlijken toestand van de Armeniërs in Aziatisch Turkije af en sprak hij de verwachting uit, dat de Armeensche belangen door Rusland beschermd zouden worden.

Colofon