De Telegraaf, 7 december 1918
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een millioen Armeniërs vermoord

(Van onzen V.-correspondent.)

LONDEN, 6 Dec.

De Armenische patriot Khan Zadian wijst er op, dat de Duitsch-Turksche statistieken aantoonen, dat het aantal in 1916 gedeporteerde Armeniërs 1,396,350 bedroeg, waarvan er 1,056,550 zijn vermoord.

Colofon