De Telegraaf, 21 februari 1916
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De verovering van Armenië

LONDEN, 21 Februari. (Eigen tel. – Van onzen V-correspondent.) Uit Petersburg wordt aan de "Times" geseind:

De Armeniërs in Rusland zijn zeer verheugd over den val Erzeroem.

De "Rjetsj" dringt er op aan, spoedig maatregelen te nemen, om de Armenische vluchtelingen weder in hun geboorteland te huisvesten, zoodra de verovering van geheel Armenië een voldongen feit is.

Daar Erzeroem het sterkst is aan de kant die naar het Oosten gekeerd is, zullen de Russen de vesting versterken met het oog op een mogelijken aanval uit het Westen.

Colofon