De Standaard, 8 juli 1879
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

De geruchten omtrent plannen der Porte in N.-Afrika hebben blijkbaar onrust gewekt. Engeland, Frankrijk en Italië hebben de Porte gevraagd of het waar is, dat het voornemen tot vereeniging van Tripoli met Tunis bestaat. Turkije heeft echter geantwoord, dat alles wat dienaangaande wordt verhaald, met de waarheid strijdt. Eerstgenoemde mogendheid heeft tevens de Porte verzocht de hernieuwde vervolging van de Armenische Christenen aan de oevers der Dardanellen tegen te gaan. Waarlijk de hervormingen hebben nog niet veel uitgewerkt.

Colofon