Schager Courant, 8 februari 1883
Bron: Regionaal Archief Alkmaar

Het Oosten

— De Armenische opstand in het Vilajet Erzerum breidt zich zooals de "Kaukas" telegrapheert, steeds meer en meer uit. Den 18 Januari laatstleden, werden in Erzerum meer dan 300 Armeniërs gevangen genomen, bij wie men Wapenen, munitie enz. had gevonden. Onder de gevangenen bevindt zich ook de algemeen geachte redacteur van het Armenische blad Mamul, die beschuldigd wordt, tot de revolutionairen in Erzerum en in het Buitenland in nauwe betrekking te hebben gestaan. In aanmerking van deze omstandigheden werd Erzerum en het geheele Vilajet in staat van beleg verklaard, en de Bali van Erzerum, Mustapha Pascha, naar Constantinopel geroepen, waar hij wegens nalatigheid in de dienst voor een krijgsgerecht zal worden geplaatst. De verschrikte Armeniërs vluchten in menigte naar Russisch Kaukasië, waar zij natuurlijk ten vriendelijkste worden opgenomen.

Colofon