Rotterdamsch Nieuwsblad, 4 april 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een staatsgreep in Armenië

Constantinopel, 2 April. De sjeich Mollah Selim, die onlangs door zijn aanhangers werd bevrijd op het oogenblik dat hij tusschen gendarmes naar het gerechtshof werd gebracht, heeft zich met andere lieden verbonden om een aanval op Bitlis te beproeven en de stad binnen te dringen. De troepen, gendarmes, de artillerie en de afdeeling machinegeweren, die zich in de stad bevonden, stelden zich krachtig te weer en blijven de stad verdedigen. Men heeft geconstateerd, dat het bij dezen aanval gaat om een reactionnaire beweging, gericht tegen de hervormingen, tot invoering waarvan is besloten.

Een voldoende strijdmacht is naar Bitlis gezonden. Alle militaire maatregelen zijn genomen om den aanval af te slaan.

Colofon