Rotterdamsch Nieuwsblad, 18 september 1915
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De paus en de moorden op de Armeniërs

De correspondent van de Morning Post te Rome deelt mede, dat de Paus den bisschop van de Armenische Katholieken een volledig rapport heeft gevraagd over den toestand in Armenië en in het bijzonder met betrekking tot de berichten over massamoorden van Armeniërs door de Turken. Eveneens wordt bericht, dat de Paus aan den Nuntius te Constantinopel, telegrafisch een opdracht heeft gegeven, bij de Porte aan te dringen op een betere behandeling van de Armeniërs.

Colofon