Rotterdamsch Nieuwsblad, 17 april 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

In Turkije

Halil pasja, de vroegere commandant van het Turksche leger in Mesopotamië en Avni bey, de voormalig gouverneur van Angora, zijn de vorige week te Konstantinopel gearresteerd. Eerstgenoemde heeft zich schuldig gemaakkt aan wreedheden tegenover de Armeniërs, terwijl tevens zijn uitlevering is gevraagd door de Engelsche regeering, daar hij verantwoordelijk wordt geacht over de slechte behandeling van en de groote sterfte onder de Britsche krijgsgevangenen, die te Koet-el-Amara door de Turken werden gemaakt. Hij is een oom van Enver pasja. Avni wordt door de Turksche regeering vervolgd wegens moordpartijen.

Verder is te Konstantinopel de doodstraf uitgesproken en voltrokken over den gouverneur van het Yozghad-district, Kiamil Mahmoed pasja, die verantwoordelijk werd gesteld voor de moordpartijen, die daar hebben plaats gehad, terwijl de voormalige commandant der gendarmerie aldaar tot 15 jaar vestingstraf werd veroordeeld. Kiamil pasja is Zaterdag opgehangen in tegenwoordigheid van den militairen gouverneur van Konstantinopel en andere hooge ambtenaren.

Colofon