Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 december 1915
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Duitschlands geweten

Naar uit Zwitserland wordt gemeld heeft de afgevaardigde Liebknecht aan den Duitschen Rijkskanselier de volgende vragen gesteld:

Kan de kanselier mededeelen, welke belastingen aan de bezette landen, in het bijzonder aan België, zijn opgelegd?

Is de kanselier op de hoogte van de wreedheden, die in Armenië begaan zijn en die door de vijandelijke pers aan het licht zijn gebracht?

Colofon