Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 juni 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

KAIRO, 8 Juni. Een vergadering van Armeniërs heeft besloten om telegrammen te zenden aan de ministers van buitenlandsche zaken en de gezanten te Konstantinopel van de groote mogendheden, alsmede aan de Porte en den Armeenschen patriarch, om met kracht aan te dringen op de invoering van hervormingen in Armenië onder toezicht van de groote mogendheden.

Colofon