Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 december 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Talaat Pasja

BERLIN, 8 december. (Part.) Het Berliner Ztg. am Mittag meldt dat Talaat Pasja, de gewezen Turksche grootvizier sinds enkele dagen te Berlijn vertoeft. Hij woont bij den gezantschapsraad van het gewezen Turksche gezantschap. Blad weet verder te vertellen, dat Talaat socialist is geworden. De eenige redding van Turkije zou naar zijn meening in de consequente toepassing van het socialisme bestaan. Talaat zou ook zijn betrekkingen weer hebben aangeknoopt met Karl Radek, die hij van Brest Litofsk kent, waar Talaat leider der Turksche delegatie was. Talaat gaat nu naar Rusland in gezelschap van Radek. Per vliegtuig gaan zij naar de Russische grens. Vandaar gaat Radek naar de conferentie van Dorpst en Talaat reist naar Moskou. Wat hij in Moskou gaat uitvoeren is een raadsel. Talaat staat op de lijst van Turken wier uitlevering de Entente verlangt en hij heeft in de uitroeiingspolitiek van de Armeniërs een groote rol gespeeld.

Indien dit verhaal niet waar is, is het goed gevonden.

Colofon