Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 januari 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De toestand in Turkije

De regeering heeft besloten een gemengde commissie naar Armenië te zenden. Men ziet hierin een tegemoetkoming jegens de Armeniërs. Het doel is een einde te maken aan de voortdurende twisten tusschen Armeniërs en Koerden.

Colofon