Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 april 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

Reuter zendt thans uit gezaghebbende bron een tegenspraak van de mededeelingen die in de Kamer van koophandel te Brussel gedaan zijn over de aanbieding van een mandaat over Konstantinopel en Armenië aan Nederland, in ruil voor een afstand van het gezag over de Schelde aan België. Het mandaat, zoo besluit Reuter, zal waarschijnlijk aan de een of andere neutrale mogendheid aangeboden worden, maar tot dusver is geen beslissing genomen.

Colofon