Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 juli 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nederland

De heer E.A. Wolfson, 1e luit. adj. bij het 16e reg. inf., is benoemd tot adjudant van den heer L.C. Westenenk, inspecteur-generaal van Anatolië.

Colofon