Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 januari 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Telegrammen

LONDEN, 2 Januari. {Part.) Telegrammen uit Stamboel melden, dat de binnenlandse crisis in Turkije nog geenszins geëindigd is. De correspondent te Konstantinopel van de Daily News meldt, dat telegrammen uit Bitlis en andere plaatsjes in Armenië het gevaarlijke karakter van de politieke crisis aantoonen. De Koerden roeren zich overal dreigend tegen de Armeniërs.

Colofon