Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 juli 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Wreedheden

KONSTANTINOPEL, 16 Juli. (Part.) De Armenische patriarch heeft zich beklaagd op het ministerie van binnenlandsche zaken over de moorden, die door de Turken te Rodosto op Armeniërs zouden zijn gepleegd. Hij heeft zich ook tot de gezanten van Frankrijk en Rusland gewend.

Colofon