Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 juni 1911
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

LONDEN, 16 Juni. (Part.) Er komen – naar de Daily Chronicle uit Konstantinopel verneemt – onrustbarende berichten uit Armenië. De Koerden houden er weer huis, plunderen dorpen, vermoorden Armeensche mannnen, vrouwen en meisjes. De Porte heeft aan de Armenische kamerleden beloofd, krachtige maatregelen te nemen.

Colofon