Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 mei 1911
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

Sinds drie jaren worden door de Porte ondersteuningen toegewezen aan Armeniërs (grijsaards, weduwen en weezen) die door de troebelen in het wilajet Adana in behoeftige omstandigheden geraakt zijn. De Kamer heeft ditmaal voor dat doel een som van 7000 Turksche ponden bestemd.

Colofon