De Nieuwe Koerier, 20 januari 1891
Bron: Gemeente Archief Roermond

Azië

De depêches in Armenië zijn weder onrustbarend; het heet dat op geheime meetings van Turken te Erzeroem besloten is tot de vernieling der armenische bevolking en tot een algemeenen christenmoord; de turksche regeering deelde wapenen uit en beval de hoofden der Kurden zich bereid te houden.

Colofon