Maas- en Roerbode, 21 augustus 1880
Bron: Gemeente Archief Roermond

Het Oosten

Eenige Turken hebben naar men meldt onlangs getracht den Patriarch van Armenië te vergiftigen. Zij boden hem een kom koffie aan waarin zij een mengsel hadden gedaan, dat zeker den dood ten gevolge zou gehad hebben, zoo de Patriarch niet onmiddellijk geneeskundige hulp had gevonden.

Colofon