Limburger Koerier, 28 april 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Pater Maternus Murée

De familie Murée te MAASTRICHT heeft bericht ontvangen door den secretaris van het H. Land, die op 't oogenblik te Rome vertoeft, dat pater Maternus Murée, waarvan gemeld werd, dat hij vermoord was, tijdens de gruwelen in Armenië is kunnen vluchten. In den beginne was de pater door de gebeurtenissen zeer van streek, doch op 't oogenblik, kan men aannemen, dat hij weer geheel hersteld is. Waar pater Murée zich thans bevindt, is niet precies bekend, maar waarschijnlijk vertoeft hij in Syrië.

Velen, die den goeden pater hebben gekend, zullen deze tijding met genoegen vernemen.

Colofon