Leidsch Dagblad, 18 augustus 1881
Bron: Regionaal Archief Leiden

Groot-Britannië

In het Lagerhuis deelde de heer Dilke gisteren mede dat er met de uitvoering van art. 61 van het Berlijnsche verdrag nog geen voortgang gemaakt is. Lord Dufferin had dienaangaande tot den sultan en den eersten minister ernstige vertoogen gericht, en beiden schenen zich het ernstige van den toestand bewust. Lord Dufferin drong aan op de aanstelling van een behoorlijk bestuur, in afwachting dat het hervormingsplan zou uitgewerkt zijn. Gemeenschappelijk optreden van de mogendheden kon, zeide de spreker, tot dusver niet plaats hebben, daar eenige ambassadeurs uit Konstantinopel afwezig zijn. Lord Dufferin kent het gewicht der hervormings-quaestie in Armenië en zal haar ernstig behartigen.

Colofon