Leidsch Dagblad, 14 november 1904
Bron: Regionaal Archief Leiden

Buitenlandsch overzicht

Weer komen uit Armenië berichten van Koerdische geweldenarijen tegen de weerloze landelijke bevolking. De bekende Armenische reiziger dr. Belek schrijft aan de "Frankf. Ztg.":

Uit absoluut vertrouwbare bron verneem ik zooeven, dat in den nacht van 7 op 8 October Armeensche revolutionairen binnengedrongen zijn in het dorp Narek, daar een groote hoeveelheid graan opvroegen, waarmede zij zich terugtrokken in het naburige gebergte. Voor dien tijd kwam het echter tot een gevecht tusschen hen en ongeregelde Turksche ruiterij. Eenige ruiters werden gedood.

Na hun terugtocht plunderden de Koerden het dorp Narek, sloegen alles kort en klein wat in hun handen kwam, doodden een grijsaard, en staken het dorp in de brand. Hetzelfde lot ondergingen naburige plaatsjes.

De Turksche regeering draagt geen schuld aan deze misdaden.

Colofon