Leidsch Dagblad, 1 juli 1904
Bron: Regionaal Archief Leiden

Buitenlandsch overzicht

De speciale correspondenten van de "Daily News" gaan voort met het verzenden van weinig bevredigende berichten omtrent den toestand in Armenië den 19den Juni had, naar uit Dibent wordt gemeld, een gevecht in de bergen plaats tusschen 30 Armeniërs en Turksche troepen; de laatste verloren 4 officieren en 100 man, van de Armeniërs bleven slechts 5 man gespaard; in Mei jongsleden zijn 47 Armeensche dorpen met een gezamenlijke met een gezamenlijke bevolking van 12,000 zielen verwoest; de inwoners werden grootendeels vermoord. Uit een en ander blijkt, dat de conferentie, die te Londen gisteren gehouden werd tusschen Engelsche, Fransche en Italiaansche parlementsleden, waarbij op een krachtiger actie dier mogendheden tegenover de Porte ten behoeve van Armenië werd aangedrongen, geenzins een vergadering zonder noodzaak was. In deze conferentie werden moties van den bisschop van Hereford, Francis de Pressence en Signor Delpech, aangenomen.

Colofon