Leeuwarder Courant, 7 juli 1878
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Latere dépêche

Volgens eene dépêche uit Berlijn hebben de Engelsche gevolmagtigden een berigt van Lazes ontvangen, waarbij Engeland wordt verzocht het protectoraat over Armenië op zich te nemen. Verder wordt medegedeeld, dat daar op den 13 dezer de Engelsche vlag zal worden geheschen en men den veldtogt tegen de Russen zal openen.

Colofon