Leeuwarder Courant, 27 april 1909
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

De moorden in Anatolië

Alexandretta, 25 April (Reuter). De toestand te Alexandretta is op het oogenblik kalm. In het binnenland duren de moorden op Armeniërs voort.

Dortyol is ingesloten door oproerige benden; de christenen zijn in gevaar. De bevelhebbers der Italiaansche, Engelsche en Fransche oorlogsschepen wisten te bewerken, dat 400 man versterking werden afgezonden om Dortyol te ontzetten.

Constantinopel, 25 April. (Reuter). Een telegram van een consulaat te Beyrouth van den 25sten houdt in, dat, volgens telegrafische mededeelingen uit Lathakiech het Armeensche dorp Kassal sedert gisteren in brand staat. De bevolking is voor een groot deel vermoord. Engelsche en Fransche oorlogsschepen zijn op weg naar Beyrouth.

Colofon