Heldersche Courant, 8 april 1924
Bron: Regionaal Archief Alkmaar

De Ver. Staten en Armenië

New York, 6 April. De oud-gezant Gerrard heeft in de vereeniging voor buitenlandsche politiek een redevoering gehouden, waarin hij den secretaris van Staat, Hughes, beschuldigd de zaak der beschaving bij het sluiten van het verdrag van Lausanne te hebben laten opofferen aan de voordeelen, te verkrijgen uit petroleumconcessies. Gerrard doelde hierbij op de weigering der Vereenigde Staten om het mandaat over den toenmaals te vormen Armenischen staat op zich te nemen.

Colofon