De Gelderlander, 17 maart 1893
Bron: Regionaal Archief Gemeente Nijmegen

Turkije

Aan de "Daily News" wordt uit Kostantinopel geseind, dat zooals later gebleken is, tijdens de reeds gemelde anti-Armenische onlusten te Cesarea de Mohammedanen drie Armenische kerken gedurende de godsdienstoefening vernielden; de aanwezige vrouwen werden beroofd en vele Armeniërs gedood.

De laatstgenoemden sluiten de winkels en de handel staat stil; de muzelmannen berooven de karavanen die waren overbrengen voor de christenen; 510 Armeniërs zuchten te Cesarea in de kerkers, waarin geen plaats is, zoodat van buiten aangevoerde Armenische gevangenen, waar ook de arrestatiën voortduren, in opgeslagen loodsen, moeten huizen.

Geen Armeniër is meer veilig; vooral de gegoeden loopen gevaar gekerkerd te worden, wat alleen de geëischte brandschatting kan afwenden. Plakkaten roepen de muzelmannen op tot een opstand.

Colofon