De Tijd, 29 augustus 1889
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

Gladstone heeft aan het Daily News een brief geschreven, waarin hij een uiteenzetting geeft van de turksche gruwelen in Armenië, waarop hij de aandacht vestigt, terwijl hij de verwachting uitspreekt, dat Engeland, hetwelk volgens tractaat het recht bezit den Sultan tot verantwoording te roepen, de beschuldigingen grondig moge onderzoeken. Blijkbaar wil Gladstone dat lord Salisbury terugkome op zijn weigering om de Porte te herinneren aan de verplichting, haar met betrekking tot Armenië opgelegd in art. 61 van het Berl. Tractaat.

Colofon