De Tijd, 15 april 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Miss Barton

In den ouderdom van 91 jaren is te Glen Echo, Amerika, overleden Miss Clara Barton, bekend als de Amerikaansche Florence Nightingale, die evenale deze, zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt door de organisatie van de verpleging van gewonden op het slagveld.

Ook bij de groote overstrooming van 1889 verleende zij krachtige hulp en gaf zij hare zeer gewaardeerde medewerking bij de ondersteuning van de slachtoffers van den hongersnood in Rusland in hetzelfde jaar en verzachte zij het lijden der slachtoffers tijdens de slachtingen onder de Armeniërs.

Miss Parton bezat een groot aantal eereteekenen, haar wegens menschlievend hulpbetoon door verschillende Europeesche staatshoofden toegekend.

Colofon