De Tijd, 10 december 1910
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Geestelijke heldenmoed

Elk jaar houdt de Académie Française een zitting gewijd aan de lofprijzing en belooning van gedurende het laatste jaarverloop verrichte daden van buitengewone zelfopoffering, verricht door de meest verschillende personen. Onder deze laatsten komen gewoonlijk tal van priesters en mannelijke en vrouwelijke religieuzen voor. Donderdag hield het lid Frédéric Masson een keurige lofrede op de paters Jezuïeten en de zusters vim Sint Jozeph te Adana, de hoofdstad van Cilizië, waar de genoemde religieuzen tienmaal met gevaar voor hun eigen leven een menigte Armeniërs redden gedurende de jongste Christen-moorden in Armenië gepleegd door de Turken. De redenaar sleepte zijn gehoor mede, zegt de "Univers", doch het blad voegt er – helaas terecht! – aan toe: "Bij ons zal deze ontroering niet zegepralen over den sectarischen hartstocht!"

Colofon