Het Centrum, 15 juli 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Berichten

CONSTANTINOPEL, 14 Juli. Enver Pacha, Talaat Bey en Djemal Pacha, de leiders van de Turksche regeering tijdens den oorlog, zijn door den Turkschen krijgsraad bij verstek ter dood veroordeeld.

Colofon