De Banier, 20 augustus 1938
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeniërs

Naar aanleiding van de verandering van staat in het Sandsjak van Alexandrette, waar nu de Turken weer de eerste viool spelen, schrijft de Bazeler "Volksbote": "Het is met diep medegevoel dat wij aan de Armeniërs denken, die na de schrikkelijke dagen der Turksche vervolging een toevlucht in het Sandsjak hadden gevonden. Zij zullen verplicht zijn weer weg te trekken. Het Westersch Christendom kan niets doen om de leden der oudste kerken te hulp te komen. De marteling der Armeniërs, een der meest sombere episoden van de sombere 40 laatste jaren, zal opnieuw met een triest hoofdstuk vermeerderd worden."

Colofon