Algemeen Handelsblad, 8 april 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Inspecteur-generaal voor Armenië

Op de voordracht voor twee christelijke inspecteurs-generaal voor de Armenische vilayets, door de Turksche regeering te benoemen, en opgemaakt door de gezanten te Konstantinopel komen naar "de Frankf. Ztg." verneemt, voor de heeren L.C. Westenenk, ass.-res. bij het binn. bestuur in Nederlandsch-Indië, A. J. Doorman, secretaris-generaal bij het Departement van oorlog te 's-Gravenhage, benevens twee Belgen, de heeren Henri, gewezen ondergouverneur van Belgisch Congo en de Guys, hoofdambtenaar bij het koloniale bestuur, en de Noorsche majoor Hoff.

Colofon