Algemeen Handelsblad, 8 maart 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De verdeeling der mandaten

PARIJS, 7 Maart. (Eigen ber.) De "Temps" bevestigt dat Amerika waarschijnlijk het mandaat voor het protectoraat over over Armenië zal aanvaarden. In dat geval zouden de overige mandaten aldus worden verdeeld:

Italië: het gebied van Smyrna.
Frankrijk: Syrië, Kameroen, Togo.
Engeland: Mesopotamie, Palestina, Duitsch Oost-Afrika.

Zuid-Afrika zou een mandaat krijgen voor Duitsch West-Afrika, terwijl Japan mandataris zou worden voor de Duitsche eilanden ten N. van de equator, Australië voor die ten Z. daarvan, en ten slotte Nieuw-Zeeland voor Samoa.

Colofon