Algemeen Handelsblad, 8 november 1932
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Bijeenkomsten te Amsterdam

Comité ten bate van de Armeniërs. – Hedenmiddag van 11–5 uur is er ten huize van mevrouw Frensel-Wegener, Jac. Obrechtstraat 67, een bazaar van Armenische handwerken ten bate van de Armeniërs.

Ned Zendingsvereeniqing. De Ned. Zendingsvereeniging houdt Donderdagavond acht uur in de Muiderkerk een openbare zendingssamenkomst. Sprekers ds. R. Dijkstra. A v. d. Endt. zendeling en ds A A. Dönszelmann. Medewerking verleent de Chr. Zangvereeniging "Jehaleel". dir. de heer W. van Laar.

Chr-Dem. Unie. – De Chr.-Democratische Unie houdt Vrijdagavond (Wapenstilstandsdag) een openbaren wijdings- en getuigenisavond in de Zendingskapel, Keizersgracht 676. Sprekers: dr. A. K. Kuiper, Doopsgez. cm. pred., B.J. van Eyk, leeraar aan het geref. gymnasium, en ds. P.G. v.d. Hooff geref. predikant. Zang van mevr. C. van Ravenzwaay— Möllenkamp en orgelspel van den heer P.I. Drughorn. Toegang vrij.

Colofon