Algemeen Handelsblad, 7 maart 1918
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Korte berichten

De Amerikaansche commissie voor steun aan Armenië en Syrië heeft opnieuw ruim acht millioen dollar bijeengebracht voor steunverleening in den Russischen Kaukasus, Perzië en Z.-Palestina. Vroeger werd reeds ruim zeven millioen dollar gezonden.

Colofon