Algemeen Handelsblad, 7 november 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De uitwisseling der gevangenen - Enver Pasja communist

De correspondent van de "Times" te Konstantinopel meldt, dat aan Midhat Soekri, vroeger algemeen secretaris van het comité voor eenheid en vooruitgang en andere vooraanstaande leden van dit comité, die uitgewisseld werden tegen Britsche gevangenen, de toegang tot Anatolië is belet en dat zij uit Ineboli naar Konstantinopel terugkeeren. Verwacht wordt, dat eenigen hunner vergunning zullen vragen naar Duitschland te gaan.

In Angora is, naar dezelfde correspondent meldt, eenige ergernis gewekt door de openbaarmaking in Trans-Kaukasië en het invoeren in Anatolië van een manifest geteekend door Enver Pasja, Halil Pasja, Koetsjoek Talaat Pasja, (een vurig lid van het comité van eenheid en vooruitgang) en dr. Nazim, die met enkele gelijkgezinden Enver Pasja en wijlen Talaat Pasja, destijds groot-vizier, overhaalden om de politiek van moorden tegen de Armeniërs te aanvaarden. Deze lieden, die zich nu gedelegeerden noemen van de sovjet-volkspartij van eenheid en vooruitgang, vragen aan de regeering van Angora hun partij te erkennen.

Colofon