Algemeen Handelsblad, 5 mei 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Wreed optreden der Turken tegen Christenen, Armeniërs en Grieken

LONDEN, 5 Mei (R.B.D.) De "Times" verneemt uit Konstantinopel, dat de leden der Amerikaansche hulpcommissie, die uit den Levant hier zijn aangekomen, na door de Turken uit Kharput te zijn verbannen, melding maken van de afschuwelijke behandeling der Christenen en Armeniërs in het Khatputdistrict. Zij verkeeren in staat van slavernij; de eigendommen der Armeniërs, die bij de jongste deportaties gestorven zijn, zijn verbeurd verklaard. De christenen hebben geen rechten. Hun vrouwen werden in de huizen der Moslims als slavinnen gebruikt.

De toestand der gedeporteerde Grieken is nog erger. Van de 30.000 gedeporteerden, die Sivas verlieten, zijn er vijf duizend vóór hun aankomst te Kharput gestorven, terwijl er nog vijfduizend in Kharput zelf of westelijk daarvan stierven. De Turksche autoriteiten verklaren openhartig dat het hun voornemen is alle Grieken te laten sterven. Hun optreden ondersteunt hun bewering.

Colofon