Algemeen Handelsblad, 5 april 1906
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Volgens consulaire berichten uit Bitlis in Armenië, maken de Koerdenstammen in de Aziatische vilayets het den autoriteiten zeer lastig. De Koerden treden in den laatsten tijd niet alleen tegen de Armenische en Turksche bevolking, maar zelfs tegen de gewapende macht op.

In de eerste helft van April werden van de troepenafdeelingen, die in Chazran of Garzan (westelijk van Bitlis) tegen de Koerden werden uitgezonden, 9 man gedood, waaronder een kapitein.

Bovendien wordt van nog andere moorden door Koerden gepleegd, melding gemaakt.

Colofon