Algemeen Handelsblad, 5 december 1905
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Volgens den correspondent van de Daily Chronicle te Konstantinopel heeft de Belg Joris, die beschuldigd was van den aanslag op den Sultan, bij het verhoor ontkend aan de uitvoering daarvan te hebben deelgenomen, maar toegegeven dat hij de voorbereiding er van heeft gekend, goedgekeurd en bevorderd, daar hij aan de beraadslagingen der Armeniërs had deelgenomen en een groote hoeveelheid meliniet voor hen heeft bewaard. Hij zeide dat het lezen van officieele stukken over de moorden in Armenië onder het bestuur van den Sultan begaan, hem tot woede gebracht had en de overtuiging had gegeven dat men, hoe dan ook, het tegenwoordige bewind veranderen moest, zelfs al was men, zooals hij, in principe een tegenstander van propaganda met de daad. Hij voegde er bij, dat het hem gemakkelijk genoeg geweest zou zijn na het plegen van den aanslag Turkije te verlaten, maar dat hij gebleven was om te toonen, dat hij geen gewoon misdadiger was, maar een man, die gehandeld had naar zijn overtuiging en naar zijn beste inzichten.

Colofon