Algemeen Handelsblad, 31 januari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië en de vredesconferentie

De Armenian Hurted Assoc. en de Armenian Church Council te Londen hebben aan de vredesconferentie een telegram gezonden, waarin teleurstelling wordt uitgesproken, dat na het lijden van de Armeensche natie en na de militaire diensten door de Armeniërs aan de Entente bewezen, geen Armeensche gedelegeerde tot de conferentie is toegelaten. Aangedrongen wordt op herstel van dit "onrecht".

Colofon