Algemeen Handelsblad, 30 augustus 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De moorden in Armenië

De dreigementen van Wilson tegenover Turkije geuit, dat hij nl. punt 2 en 14 zal terugnemen van zijn 14 punten, indien de moorden in Armenië niet onmiddellijk ophouden en dus de Ottomaansche souvereiniteit over stipt Turksche gebieden dan niet gewaarborgd zou worden, doen de "Daily Chronicle" de opmerking maken dat dit alles niet veel zal helpen daar de moorden niet gepleegd worden door de Turksche Regeering, maar door de benden van Enver Pasja. "Het eenige middel om daar de rust te herstellen" zegt het blad; "is de aanwezigheid van troepen op de plaats zelf en als Amerika zoo begeerig is de Armeniërs te helpen en we gelooven dat de begeerte het ernst is dan moet het een besluit nemen omtrent het mandaat over Armenië. Als het dat mandaat aanneemt, zal ieder in Europa het er over eens zijn dat de beste oplossing gevonden is. Wil het dat niet aannemen, laat het dit dan zeggen opdat andere maatregelen getroffen kunnen worden."

De "Daily Chronicle" zet ten slotte uiteen dat Engeland een dergelijk mandaat niet wenscht.

Colofon