Algemeen Handelsblad, 30 maart 1908
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

Reeds voor eenige dagen hebben de gezanten van Rusland, Frankrijk en Engeland in Konstantinopel de aandacht der Porte gevestigd op de toestanden in het vilajet Van, waar de Armeniërs een algemeene moordpartij vreesden. De consuls hadden de gezanten op de loopende geruchten gewezen, en daarbij vermeld, dat zij herhaaldelijk de Armenische kooplieden hadden laten begeleiden door de Kawassen, om geruststellend te werken. De grootvizier beloofde maatregelen. Maar zooals gewoonlijk kwamen die te laat.

Telegrammen uit Van melden, dat de Muzelmannen weder eens een slachting onder de Armenische christenen hebben aangericht, waarbij vele dooden en gewonden gevallen zijn. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.

Colofon