Algemeen Handelsblad, 3 november 1925
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De zorg voor de Armeensche vluchtelingen

De kolonisatieplannen in de Kaukasus.

GENÈVE, 2 Nov. (B.T.A.) De commissie, welke door den Volkenbond is belast met de bestudeering der technische en financieele mogelijkheid van het zich doen vestigen van Armeensche vluchtelingen in den Kaukasus besloot den ingenieur Kinder als deskundige naar Armenië te zenden voor het instellen van een onderzoek in verband met de voorbereide irrigatiewerken.

Voorts besloot zij den kapitein Quisling naar Armenië te zenden als verbindingsagent bij de Armeensche regeering.

Colofon