Algemeen Handelsblad, 29 april 1893
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Onlusten in Klein-Azië

KONSTANTINOPEL, 28 April. (R.O.) Op het oogenblik dat de lijkstoet van een aanzienlijk Armeniër voorbij de moskee te Caesarea trok, werd de stoet aangevallen door een bende Turken met stokken gewapend. Een groot aantal Armeniërs werden doodgeslagen of gewond.

De Armenische bisschop zond een telegram met 300 handteekeningen aan den sultan, waarin hij om bescherming vroeg. Door de officieren van het paleis werd het telegram echter 48 uren ingehouden.

Colofon